Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Visitation og procedure

Visitation til Søstjerneskolen varierer fra kommune til kommune,  men  som udgangspunkt foregår visitationen således:

  • Elevens sagsbehandler (SOF) og den lokale PPR psykolog , indstiller eleven til en bevilling til et behandlingstilbud på Sø
  • Sagen sendes til kommunes visitationsudvalg. Visitationsudvalget tager stilling til, om og hvor eleven skal henvises til.
  • Er visitationsudvalget enige i, at Søstjerneskolen er det rette tilbud for eleven , kontakter sagsbehandler Søstjerneskolen og elevens papirer sendes til Søstjerneskolens kontor.
  • Kontrakten udfærdiges og sendes til den visiterende kommune.
  • Sagsbehandler og forældre inviteres til besøg på skolen og herefter til et indskrivningsmø
  • Eleven starter på Søstjerneskolen, så snart de formelle papirer er underskrevet af BUF og SOF.
  • To gange om året skriver Søstjerneskolen en status rapport om hver enkelt elev. Status rapporterne indeholder konkrete anbefalinger til om eleven skal fortsætte på Søstjerneskolen eller om eleven skal visiteres til et mindre indgribende tilbud.

Papirer vedrørende visitation sendes til :

Den selvejende institution
Søstjerneskolen

Trondhjems Plads 3, 2. sal
2100 København Ø
CVR-nr. 28968191

Send en email til kontor@soestjerneskolen.dk

Ring til os 53 88 80 01

 

Tilsynsrapport