Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Visitation

Visitation til Søstjerneskolen varierer fra kommune til kommune, men som udgangspunkt foregår visitationen således:

  • Hvis man er interesseret i at opklare, om Søstjerneskolen kan være det rigtige tilbud for en elev, så kan man kontakte Søstjerneskolen og komme på besøg for en uforpligtende samtale om, hvad Søstjerneskolen kan tilbyde.
  • Hvis der er enighed mellem elevens sagsbehandler (SOF) og den lokale PPR psykolog og forældrene, så indstilles eleven til en bevilling til et behandlingstilbud på Søstjerneskolen.
  • Sagen sendes til kommunes visitationsudvalg. Visitationsudvalget tager stilling til om Søstjerneskolen kan bevilliges som dagbehandlingstilbud til eleven.
  • Er visitationsudvalget enige i, at Søstjerneskolen er det rette tilbud for eleven, så kontakter sagsbehandler Søstjerneskolen og elevens papirer sendes til Søstjerneskolens kontor.
  • Kontrakten udfærdiges og sendes til den visiterende kommune.
  • Sagsbehandler og forældre inviteres igen til besøg på skolen og herefter til et indskrivningsmøde, hvor opstartsplanerne bliver konkretiseret og vi begynder at lave målsætning i forhold til elevens trivsel og skolestart.
  • Eleven starter på Søstjerneskolen, så snart de formelle papirer er underskrevet af BUF og SOF.
  • To gange om året skriver Søstjerneskolen en statusrapport om hver enkelt elev. Statusrapporterne indeholder konkrete anbefalinger til, om eleven skal fortsætte på Søstjerneskolen eller om eleven skal visiteres til et mindre indgribende tilbud.

Kontakt os

Den selvejende institution
Søstjerneskolen

Trondhjems Plads 3, 1, 2. og 3. sal
2100 Kbh.Ø
CVR-nr. 28968191


Send en email til kontor@soestjerneskolen.dk

Ring til os 53 88 80 01